St. Aloysius Gonzaga Catholic Church - Ransom

Location:

107 N. Vermont Ave.
PO Box 96
Ransom, KS 67572-0096
785.731.2497

Cemetery: 

- St. Aloysius Cemetery (findagrave.com)

St. Aloysius Gonzaga Catholic Church in Ransom, Kansas.
Source: Diocese of Dodge City